Bouwkostenbegeleiding

Een aantal van onze diensten zijn;

Bewaking en begeleiding van de financiële kaders

Het is van belang dat de gewenste kwaliteit binnen het beschikbare budget wordt gerealiseerd.
Om dit te bereiken, zal er vanaf het initiatief een transparant budget worden opgesteld. Zo hebben alle betrokken partijen een actueel zicht op het budget.

Door een proactieve houding zorgt Total Cost ervoor dat de financiële kaders van een project worden bewaakt en zichtbaar worden gemaakt. Indien nodig kan worden bijgestuurd door onder meer optimalisatievoorstellen.

Haalbaarheids- en exploitatieanalyse

Om te bepalen of het financiële kader en het bijbehorend budget haalbaar is, dient er een analyse te worden gemaakt.
Hierbij worden de totaalkosten, of een gedeelte hiervan, getoetst op haalbaarheid. Als na analyse blijkt dat de haalbaarheid niet aansluit op de mogelijkheden conform uw verwachtingspatroon, dan kunnen er optimalisatie voorstellen volgen.

Total Cost voert deze analyse uit, zowel in de initiatieffase als op elk ander moment in het bouwproces.

Verrekening en bewaking van meer- en minderwerk

Indien een opdracht is verstrekt aan een betrokken partij kan het voorkomen dat de uitgangspunten wijzigen die gehanteerd zijn bij deze opdracht.

Doordat Total Cost ruime ervaring heeft op dit gebied kunnen wij u adviseren of het ingediende meer- en minderwerk terecht is. Vervolgens adviseren wij u tegen welke marktconforme prijs dit meer- of minderwerk kan worden opgedragen.

Begrotingsanalyse

Met een begrotingsanalyse kan, naast een analyse van marktconforme prijzen, worden geconstateerd of de uitgangspunten voldoen.
Deze uitgangspunten toetsen wij onder meer aan de verwachtingen, die we vooraf met u vast gesteld hebben.

Hierbij maakt Total Cost van alle type kostenramingen beoordelingen, waarbij er op verschillende elementen wordt getoetst. Een aantal van deze elementen zijn de hoeveelheden, de gehanteerde eenheidsprijzen , algemene bouwplaatskosten, staartkosten en de totale begroting in relatie tot de marktomstandigheden.
Tevens worden de selectiecriteria tijd en kwaliteit getoetst.

Begeleiding en advisering van aanbestedingen en/of prijsaanbiedingen

Hierbij kunnen wij u adviseren met de daarbij behorende strategie.

Items binnen deze strategie kunnen zijn; de minimumeisen, de selectie- en gunningcriteria, kwaliteit, geschiktheid, financiële draagkracht van partijen, planning en ervaring.
Hierdoor ontstaat er een transparant en helder traject met een verkleining van vertragingen, bezwaren en risico’s.

Second Opinion

Het kan voorkomen dat partijen bij de ontwikkeling van projecten een second opinion aanvragen. Deze Second Opinion kan Total Cost verzorgen.

Prijsvragen/competities

Bij het selecteren van adviseurs en aannemers wordt er door opdrachtgevers steeds vaker een prijsvraag of competitie toegepast.
Hierbij dient er meestal in korte tijd een financiële onderbouwing worden gemaakt op basis van de beschikbare gegevens.

Total Cost kan u hierbij ondersteunen, zowel voor het maken van deze financiële onderbouwing als een toetsing hiervan.

© 2024 Total Cost | Algemene voorwaarden | Website door Studio Koeck & IJ