Bouwkostenadvies

Een aantal van onze producten zijn;

Stichtings- /investeringskosten (NEN 2699)

Om de haalbaarheid van een project te kunnen bepalen, is het essentieel dat de totaalinvesteringskosten van een bouwproject inzichtelijk en goed stuurbaar zijn.

Total Cost maakt deze investeringskostenramingen in elke fase van het project. Hierdoor worden de haalbaarheid en de mogelijkheden binnen uw verwachtingspatroon getoetst.
Wij hanteren hierbij de gebruikelijke systematieken zoals NEN 2699 om een zo transparant en helder mogelijke raming te maken.

Inschrijfbegrotingen

Een inschrijfbegroting is een kostenopstelling op regelniveau ondersteund door offertes van leveranciers en onderaannemers. De inschrijfbegroting wordt meestal opgesteld door een aannemer om een goede en juiste aanbieding te kunnen maken.

Total Cost kan zowel de inschrijfbegroting maken als de offertes controleren en vergelijken. Hierbij worden de in de bouw gebruikelijke systematieken zoals Stabu toegepast.

Directiebegrotingen

Een directiebegroting dient als spiegel en controle van de aanbiedingen van aannemers en adviseurs. Met de directiebegroting kan inzichtelijk worden gemaakt of de uitgangspunten die gehanteerd zijn door alle partijen gelijkwaardig zijn.
Indien nodig worden de aanbiedingen gelijkwaardig gemaakt en gecheckt op de beschikbare budgetten. Daarna kan met de meest aannemelijke aanbieding tot contractvorming worden overgegaan.

Elementenbegrotingen

Met een elementenbegroting kan worden bepaald wat de kosten zullen zijn bij een realisatie van een project.
De gedetailleerdheid en nauwkeurigheid van deze begroting wordt onder meer bepaald door de fase waarin een project zich bevindt.
Bij een inschrijfbegroting is er sprake van een opbouw op regelniveau, met een splitsing tussen arbeid, materiaal en onderaannemer. Bij een elementenbegroting wordt er op elementniveau gerekend.

Initiatieframing

Bij het initiatief van een project wordt een raming gemaakt. Dit wordt gedaan om te bepalen wat het budget is of dat het budget wat is opgenomen realistisch is binnen het verwachtingspatroon.
Door onze ervaring uit eerder gerealiseerde projecten en de beschikbare kennis zijn wij in staat deze ramingen te maken.

Meerjaren onderhouds begrotingen

Goed inzicht in de te verwachten kosten op het gebied van zowel klein als groot onderhoud is essentieel. Hierdoor kunnen er keuzes worden gemaakt die bijvoorbeeld invloed hebben op de liquiditeit, bedrijfsvoering en gebruik van een bouwproject.
Met behulp van een Meerjaren onderhouds begroting kan dit inzicht worden verkregen.

Total Cost verzorgt deze Meerjaren Onderhouds begrotingen voor zowel nieuw-, bestaande bouw en renovatie/restauratie.

Exploitatiekosten

Aan het in bezit hebben of gebruik van een gebouw zijn exploitatiekosten verbonden, zoals energie-, onderhoud-, afschrijving en schoonmaakkosten.
Goed inzicht in de hoogte van deze kosten en het moment waarop deze kosten dienen te worden gemaakt, zijn van vitaal belang in het beheer en gebruik.

Total Cost maakt deze exploitatiekosten volgens NEN 2699. Hierdoor wordt voor alle betrokken partijen inzichtelijk gemaakt wat voor invloed dit heeft op de exploitatie van een gebouw.

Meer- en minderwerk opstellingen en beoordelingen

Indien een opdracht is verstrekt aan een betrokken partij kan het voorkomen dat de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij deze opdracht wijzigen.

Total Cost beoordeelt en stelt meer- en minderwerk op en kan u adviseren tegen welke marktconforme prijs dit meer –en minderwerk kan worden opgedragen.

© 2024 Total Cost | Algemene voorwaarden | Website door Studio Koeck & IJ